shutterstock_116923705.jpg

Tko radi, taj i griješi… ali nešto i nauči

Standardni financijski izvještaji ne daju informacije o utjecaju kompanije na dionike – svoje zaposlenike, kupce ili korisnike, lokalnu zajednicu – i okoliš. Izvještaji o održivosti pružaju mnogo dublji uvid u poslovanje kompanije ujedno joj omogućavajući lakše prepoznavanje poslovnih rizika i prilika. Međutim, iako izvještavanje o održivosti sve više dobiva na važnosti, često se događa da u izvještajima nedostaju ključne informacije prema kojima čitatelj može zaključiti koliko je izvještaj relevantan i kvalitetan.

Neki od najčešćih nedostataka izvještaja o održivosti su:

Nedovoljno kvalitetan prikaz informacija

Želeći pokriti što više pokazatelja često se zaboravlja da čitateljima izvještaja određene informacije treba pojasniti. Na primjer, često se u izvještajima daju tablični prikazi podataka koji nisu dodatno objašnjeni te čitatelj ne može razumjeti zašto određeni podaci značajno odstupaju od višegodišnjeg prosjeka.

Nedefinirana materijalna pitanja

Tvrtke posluju u složenom okruženju svakodnevno se suočavajući s nizom pitanja. Međutim nisu sva pitanja jednako važna i ne utječu u jednakoj mjeri na poslovanje. Upravo koncept materijalnosti omogućava određivanje tema važnih za izvještavanje. Materijalna pitanja trebaju dobiti veći prostor u izvještaju jer su važna za dugoročno održivo poslovanje, dok ostali, manje relevantni pokazatelji trebaju služiti kao dodatne informacije.

Izbjegavanje negativnih aspekata poslovanja

Svrha izvještaja je omogućiti zainteresiranim dionicima da donesu informirane odluke o kompaniji, bilo da se radi o ulagačima, potencijalnim zaposlenicima, nevladinim udrugama… Kako bi izvještaj bio transparentan, potpun i relevantan izvor informacija, ne treba se plašiti navođenja negativnih informacija. Odmjerenim predstavljanjem pozitivnih i negativnih aspekata poslovanja kompanija gradi povjerenje i ugled među svojim dionicima. Izbjegavanje negativnog vrlo će vjerojatno nanijeti štetu reputaciji kompanije, budući da će dionici percipirati izvještaj o održivosti kao reklamu.

Nemogućnost usporedbe

Kako bi dionici stvorili mišljenje o iznesenim podacima, potrebno je napraviti i kvalitetne usporedbe sa sličnim kompanijama u industriji. Tek tada čitatelji mogu dobiti pravu sliku društvenog, ekonomskog i okolišnog utjecaja kompanije.

Zapostavljanje dvosmjerne komunikacije s dionicima

Iako većina izvještaja navodi kontakt osobu ili daje kontakt formu, tvrtke mogu organizirati dvosmjernu komunikaciju na različite načine – jedan od primjera su paneli na kojima stručnjaci i predstavnici dionika mogu iznijeti svoje mišljenje o izvještaju i ključnim odrednicama sadržaja te zajedno s tvrtkom raditi na tome da sljedeći izvještaj bude još bolji.

Ana Smoljo Josić

Foto: Shutterstock

Ostavi komentar