IMG_02_Lucija_edit.jpg

Lucija Brkić

Mlađa savjetnica

Magistrirala je komunikologiju na Hrvatskim studijima Sveučilišta u Zagrebu. U H&P počinje raditi u ožujku 2016. godine kao asistentica nakon trogodišnjeg iskustva rada u digitalnoj agenciji i agenciji za odnose s javnošću gdje je radila na području društvenih medija, odnosima s medijima i odnosima s klijentima.

U H&P Lucija je zadužena za istraživanje i strategije na društvenim mrežama te praćenje i  produkciju sadržaja.

 

Kolege o njoj kažu:

Lucija se od prvog dana uklopila kao da je član tima sto godina! Otvorena, duhovita i britka, najbolji je dodatak našoj moćnoj gomilici.
Izdvojeno iz savjetničkog portfelja: Dogus grupa, Vis Viva, EVN