Eugenija_Dorer.jpg

Eugenija Dorer

Tajnica

Studirala je na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu. Više od šest godina radila je u medijskoj i izdavačkoj kući Masmedia, Poslovnom dnevniku, Seebiz.eu kao tajnica predsjednika uprave zadužena za financije, administrativne i kadrovske poslove. U tvrtki Hauska & Partner zadužena je za svakodnevne administrativne poslove i implementaciju projekata te je podrška direktorici operativnih poslova i čitavom timu.

Kolege o njoj kažu:

Tihi samozatajni, dobri duh našeg ureda. Brine da nam je svima lakše raditi i o onim malim stvarima koje često ne vidimo. Empatična, organizirana i pouzdana. Pažljiva i spremna pomoći.