Andreja_Pavlovic.jpg

Andreja Pavlović

Direktorica društveno odgovornog poslovanja Hauska & Partner Grupe, starija savjetnica i partner, članica Uprave

Andreja ima skoro 20 godina iskustva u odnosima s javnošću, društveno odgovornom poslovanju i organizacijskim odnosima, od toga više od 15 godina u Hauska & Partner. Iskustvo je također stjecala kao savjetnica u informativnom odjelu UN-a i glasnogovornica Ministarstva hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata, a na samom početku karijere i kao novinarka.
Odlikuje se opsežnim znanjem i iskustvom u energetskom sektoru. Klijenti iz energetskog sektora cijene je zbog njenih pouzdanih stručnih prosudbi, često i izvan neposrednog područja u komunikacijama. Stoga je Andreja prepoznata kao stručnjak s jedinstvenom kombinacijom znanja iz komunikacija i dubinskog razumijevanja različitih aspekata energetskog sektora.
Radi i na različitim projektima koji se bave pitanjima zaštite okoliša, osobito onih koji se tiču postupaka procjene utjecaja na okoliš i gospodarenje otpadom, poput izgradnje LNG terminala, uvođenja goriva iz otpada, izgradnje centara za gospodarenje otpadom u Zadarskog županiji i Primorsko-goranskoj županiji.

Izlagala je na mnogim skupovima o pitanjima društveno odgovornog poslovanja, održivog razvoja i etike.
Autorica je i koautorica stručnih radova na temu Upravljanje komunikacijskim rizicima u postupcima procjene utjecaja na okoliš i Dublji uvid u praksu PUO u Hrvatskoj – istraživanje stavova o kvaliteti i djelotvornosti postupka PUO i informiranja javnosti.
Osmislila je strategiju DOP-a za H&P Grupu za 2004. i od tada je odgovorna za njeno provođenje. Odgovorna je i za izvještavanje o održivosti i uvođenje etičkih standarda u H&P Grupi. Andreja je aktivni učesnik i inicijator hrvatskih nacionalnih DOP aktivnosti. Kao član ekspertne skupine UNDP-a sudjelovala je u prilagodbi Priručnika za poslovanje u zajednici Winning with Integrity, kao i razvoju metodologije za utvrđivanje pokazatelja za procjenu društvene odgovornosti hrvatskih tvrtki u okviru projekta Hrvatske gospodarske komore i Hrvatskog poslovnog savjeta za održivi razvoj na temelju koje se dodjeljuje nagrada Indeks DOP-a.

Magistrirala je novinarstvo na Fakultetu političkih znanosti, pohađala je Zagrebačku poslovnu školu Henley the Management College poslijediplomski studij Diploma in Management, završila je VII. dvomjesečni Diplomatski tečaj i Sistemic Gestalt Coaching, a položila je i državni stručni ispit. Trenutno pohađa doktorski studij iz komunikologije, odnosa s javnošću na Sveučilištu Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku.

Predsjednica je Suda časti Hrvatske udruge za odnose s javnošću u drugom mandatu, predsjednica je Zajednice za društveno odgovorno poslovanje HGK, članica Hrvatske udruge za caoching i radne skupine za etiku.

Kolege o njoj kažu:

Fokusirana, empatična, odgovorna, pouzdana i originalna. Prikuplja i neumorno obrađuje neograničenu količinu podataka, preuzima inicijativu i potiče druge na rad. Ima istančanu sposobnost da uvijek razumije širu sliku te na isti način pristupa problemu. Veliki je inspirator za promjene – pitanjima potiče napredak.
P.S. Sigurno je alkemičarski našla način da produži radni dan na 48 sati jer tolike količine znanja koje ona naveze, teško je skupiti u manje vremena.