retorika

Je li govor uopće bitan?

“Ideologija računa s onom funkcijom komunikacije od koje joj (komunikaciji) dolazi ime: latinski communicare znači učiniti zajedničkim, priopćiti…”

Read More

Humorna ili umorna kampanja?

Jasno je, nakon ekonomske krize koju smo svi dobro osjetili po našim leđima, da je u Hrvatskoj teško očekivati da ćemo biti otvoreni za razgovor, a posebno da ćemo biti spremni na poneku šalu.

Read More