odgovornost

O stručnosti i odlikašima

Stručnost je jača od struke. Neću vas tlačiti analizom semantičkih polja, procjenom afektivne snage riječi, konotacijama i teorijom sintagmi, konteksta ili diskursa.

Saznaj više

Urušavanje kuće od karata

Već dugo maštam da živim u zemlji u kojoj uopće ne znam imena njenih političara. I čim ovo napišem crno na bijelo, moja su mi maštanja još i smješnija.

Saznaj više

Namjerna sljepoća

„Ukoliko postoji saznanje koje ste mogli i trebali imati, ali ste izabrali da ga nemate, još uvijek ste odgovorni“.

Saznaj više