dijalog

Bez komunikacije nema javnosti sveučilišta

Rektor bi trebao biti osoba s kojom se može stvarati dijalog o budućnosti, ne netko tko zatvara Sveučilište u svoj krug dokazanih poslušnika.

Read More

Komunikacija okolišnih pitanja: povjerenje kao kamen spoticanja

Kao jedna od najviših vrednota ustavnog poretka Hrvatske, očuvanje prirode i čovjekova okoliša trebalo bi značajno utjecati na politički angažman.

Read More

Runda za sve!

‘Ma lažeš, otkud ti takva informacija, to ne može biti istina.’ Nemoj mi upadati u riječ, nismo mi zajedno ovce pasli. ‘Pa kad pričaš gluposti.’ Ajde se ti lijepo stišaj dok ja završim što imam za reći, a kasnije ti pričaj što god hoćeš…’

Read More

Bez napadanja, molim

Čitajući komentare pojedinih kolega novinara povodom očitovanja Suda časti HUOJ-a u slučaju “Dežulović-Skoko“, mogla bih lako pasti u zamku potrebe da se branim od paušalnog uopćavanja “svi su PR-ovci isti”

Read More