Raznolikost je odgovornost

Prije godinu dana u Hrvatskoj je Hrvatski poslovni savjet za održivi razvoj predstavio Povelju raznolikosti Hrvatska. Do sada joj je pristupilo 40 organizacija, a uskoro se očekuje pristupanje desetak novih. Sredinom listopada u Pragu je održan 9. EU forum o raznolikosti u organizaciji DG Justice and Consumers Europske komisije. Razni sudionici iz europske obitelji na forumu su razmijenili iskustva i izazove u promicanju i provedbi raznolikosti te uloge gospodarskog, državnog i civilnog sektora u osiguranju naprednijeg okvira za raznolikost, toleranciju i ljudska prava. Zanimljive rasprave razvile su se oko potrebe i funkcionalnosti uvođenja raznih kvota, kao i odgovornosti lidera za osiguranje prostora za razvoj raznolikosti u društvu. Europska unija u svojoj je biti iznimno raznolika, utemeljena na raznolikosti, o čemu najbolje govori i njezin službeni slogan: United in Diversity. Danas se u Europi, izrasloj na raznolikosti i ujedinjenoj potrebama da iz te raznolikosti izraste moćni i snažni savez država, suočavamo s novim izazovima održivosti. Ekonomska pitanja i konkurentnost EU na globalnoj razini, migracije i njihovi učinci, želja da se unutar EU osigura mobilnost, solidarnost, da u novim uvjetima potiče razvoj društva i  ljudskih prava.

Na Forumu sam sudjelovala kao ambasadorica Povelje o raznolikosti u Hrvatskoj. Kako bismo potaknuli bolje razumijevanje problematike raznolikosti, odmah nakon Foruma organizirali smo predavanje na tu temu za članove Hrvatske udruge za odnose s javnošću. Upravo u to vrijeme objavljeni su i rezultati istraživanja konkurentnosti i podaci za svaku državu. Statistika za Hrvatsku ukazala je na nekoliko bolnih točaka koje bismo morali popravljati da osiguramo bolji okvir za raznolikost: kritičko razmišljanje u obrazovanju, suradnja sa sindikatima, unutarnja mobilnost radne snage, raznolikost radne snage, suradnja među dionicima. U tim segmentima Hrvatska zauzima vrlo slabe pozicije – od 130. do 139. mjesta među 140 promatranih država. Dobri smo u radničkim pravima (32. mjesto) i zastupljenosti žena na tržištu rada (40. mjesto).

Raznolikost traži multidisciplinarni pristup unutar organizacija. Prije svega, uprave i vodstva moraju pokazati želju i razumijevanje da u poslovne procese ugrade koncept raznolikosti. Kako se ona razvija od unutra prema vani, ključni su sektori ljudskih potencijala i edukacija, ali i sektori održivog razvoja i korporativnih komunikacija. Ne smijemo zaboraviti ni vanjske dionike, tako da u razvoju raznolikosti mogu sudjelovati i oni koji se bave razvojem proizvoda i usluga kompanije.

Raznolikost je jedna od glavnih komponenti odgovornog poslovanja danas. Koncept razvoja raznolikosti ugrađen je u mnoge (pod)ciljeve održivog razvoja. Ona je usko vezana s razvojem razumijevanja i poštivanja ljudskih prava. Sve organizacije koje žele biti društveno odgovorne, svakako bi trebale pristupiti Povelji o raznolikosti i ugraditi raznolikost u svoje poslovne procese.

Daria Mateljak

 

Ostavi komentar