stage-door.jpg

Odnosi s javnošću vs. marketing u kulturi

Odnosi s javnošću u hrvatskim kulturnim institucijama i  organizacijama uključuju široki spektar aktivnosti, često (pogrešno) tumačenih  isključivo i samo kao propaganda ili marketing.

Sam pogled na internetska odredišta kulturnih organizacija u Hrvatskoj ukazuju da unutar sektora kulture ne postoje jasne granice – navode se odjeli propagande, promocije i marketinga u službi odnosa s javnošću.

Primjerice, Hrvatsko narodno kazalište u Zagrebu ima Odjel prodaje i promocije te poseban odjel za marketing, a Zagrebačko gradsko kazalište Komedija odjel Marketinga i propagande, dok se u Teatru Exit navode samo odjeli prodaje i propagande.

U Gradskom kazalištu Gavella  je zaposlena osoba u uredu „marketinga, prodaje i odnosa s javnošću“, dok su u Satiričkom kazalištu Kerempuh u „Propagandnoj službi“ zaposlene dvije osobe. Zagrebačko kazalište mladih ima osobu zaduženu za „Odnose s javnošću i medije“, no isto je kazalište jednom prilikom bilo u potrazi za „djelatnikom u službi promidžbe i odnosa s javnošću“.

Istraživanje provedeno kombiniranom metodom ankete među 15 praktičara odnosa s javnošću (i marketinga) zaposlenih u kulturnim institucijama u Hrvatskoj je pokazalo kako su u 60 posto slučajeva odjeli marketinga i odnosa s javnošću spojeni, a „zaposlenici jednako dijele odgovornosti iz obje djelatnosti“. Četiri su ispitanika navela kako odvojeni odjeli kao takvi postoje, ali da „marketinške aktivnosti obavlja nekoliko osoba čije primarno zaduženje nije područje marketinga, već se aktivnosti, dužnosti i odgovornosti isprepliću, a isti je slučaj i s odjelom za odnose s javnošću“.

Dio ispitanika je naveo kako “odvojeni odjeli formalno postoje, no u praksi odjel za odnose s javnošću uglavnom radi na odnosima s medijima i pripremi promotivnih materijala, dok odjel marketinga vodi računa o tome da pridobiju nove sponzore ili donacije te obavlja dio produkcijskih poslova, ali i pomaže u odnosima s medijima, kao što odjel za odnose s javnošću pomaže u traženju sponzora i donatora“. Samo su dva ispitanika navela kako su odjeli marketinga i odnosa s javnošću odvojeni, a kad je riječ o aktivnostima koje obavljaju razlike u praksi nema.

Tako unutar sektora kulture pod djelatnosti marketinga i odnosa s javnošću spadaju odnosi s medijima, medijska partnerstva, priprema promotivnih materijala, sponzorstva i donacije, promocija te dio produkcijskih poslova.

U organizacijama u kojima su odjeli odvojeni „odjel marketinga zadužen je za oglašavanje, sponzore, distribuciju te dio produkcijskih poslova, dok je odjel za odnose s javnošću zadužen za vidljivost kroz medije, društvene mreže i vlastite kanale promocije (web stranica)“ , odnosno kako navode iz druge kulturne institucije „komunikacija s medijima je u nadležnosti odjela za odnose s javnošću, dok su ostale aktivnosti u djelokrugu odjela marketinga i prodaje. Postoji i koordinacija među odjelima, ali kontrola svih objava za medije i drugih aktivnosti koje se odnose na komunikaciju s medijima je u nadležnosti odjela za odnose s javnošću.“

Odnosi s javnošću podrazumijevaju (dvosmjernu) komunikaciju s različitim interesno-utjecajnim skupinama (koje u sketoru kulture obuhvaćaju, ali nisu limitirane na medije, redatelje, dramaturge, glumce, scenografe, sponzore, donatore, volontere, konkurenciju…) različitim komunikacijskim kanalima, dok se marketinške aktivnosti fokusiraju na kreiranje posebnih ponuda, informacije o cijenama ulaznica i distribucijskim kanalima što čini  osnovnu razliku među njima.

Sandra Bencun Soldo

Foto: slimmer_jimmer via photopin cc

Ostavi komentar